Nätverk

/

Nätverk – nya kontakter & möjligheter för gemensam och hållbar tillväxt

Vi tror på framgång genom samverkan och arbetar kontinuerligt för att skaffa oss mer kunskap för att kunna växa som människor, medarbetare och som företagare. Vi tror även att samverkan kan bidra till en hållbar tillväxt.

Vi har flera aktiva nätverk på CoOperate Coffice i Söderköping: Fastighetsägarnätverket – ett samarbete med föreningen Möjligheternas Söderköping, Win-Biz – ett nätverk för företagsamma kvinnor, Affärsnätverket Söderköpings 3.0, Ett grönt Nätverk och Affärsminglet – speedmeetings.

I dessa nätverk diskuteras gemensamma frågor, affärsmöjligheter och det skapas många nya kontakter. Vid nätverksträffarna får deltagarna också dela inspiration, kunskap och information. Är du intresserad av att bli medlem i något av våra nätverk eller har du idéer till fler? Hör av dig till oss med ett mail.

Fastighetsägarenätverket

Ansvariga: Anders Westerberg, mail: anders@westerbergfastigheter.se och Anne-Louise Kroon, mail: alk@cooperatenow.se

WIN-BIZ – Ett affärsnätverk för företagsamma kvinnor

Ansvarig: Anne-Louise Kroon, mail: alk@cooperatenow.se

AFFÄRSNÄTVERKET Söderköping 3.0

Ansvariga: Anne-Louise Kroon, mail: alk@cooperatenow.se

ETT GRÖNT NÄTVERK – För företag inom trädgård & anläggning

Ansvariga: Anne-Louise Kroon, mail: alk@cooperatenow.se

AFFÄRSMINGLET – Speedmeetings

Ansvariga: Anne-Louise Kroon, mail: alk@cooperatenow.se