Nätverk

/

Nätverk – nya kontakter & möjligheter för gemensam och hållbar tillväxt

Vi tror på framgång genom samverkan och arbetar kontinuerligt för att skaffa oss mer kunskap för att kunna växa som människor, medarbetare och som företagare. Vi tror även att samverkan kan bidra till en hållbar tillväxt. Sedan starten i januari 2018 har tre affärsnätverk startats upp på CoOperate Coffice i Söderköping – Bygg- och anläggningsnätverket, Fastighetsägarnätverket och Win-Biz, ett nätverk för företagsamma kvinnor.

Vi driver våra nätverk genom vår lokala förening Stadskärnan i Söderköping. I dessa nätverk diskuteras gemensamma frågor, affärsmöjligheter och det skapas många nya kontakter. Vid nätverksträffarna får deltagarna också mycket inspiration, kunskap och information.

Är du intresserad av att bli medlem i något av våra nätverk eller har du idéer till fler?
Hör av dig till oss, se kontaktuppgifter nedan.

Fastighetsägarenätverket

Ansvariga: Anders Westerberg, mail: anders@westerbergfastigheter.se och Björn Ekengren, mail: bjorn.ekengren@soderkoping.se

Bygg- och anläggningsnätverket

Ansvariga: Björn Ekengren, mail: bjorn.ekengren@soderkoping.se och Anne-Louise Kroon, mail: alk@cooperatenow.se

WIN-BIZ – Ett affärsnätverk för företagsamma kvinnor

Ansvariga: Anne-Louise Kroon, mail: alk@cooperatenow.se och Ellen Friberg, ellen.friberg@visionl.se