/

Mötesplatsen för Söderköpings näringsliv & Ditt företagande

En kreativ & professionell miljö för:

Inspiration & idéer

Utveckling & förändring

Nyföretagande & etablering

Affärsnytta & framgång

Det här händer på Coffice

WAKE UP TUESDAY FRUKOST -  YouTube och en resa dit med PUKKINS Värld!

(Obligatorisk Anmälan)
Denna morgon Välkomnar vi  Dennis Theux från Inovision AB som har ett föredrag om sin karaktär, PUKKIN och deras resa på YouTube
Vi får veta mer om de digitala verktyg de har använt sig av samt lite generella tankar kring olika digitala plattformar. 
Kom och lyssna och få ny kunskap och se nya möjligheter samt nätverka med oss över en frukostfika!

Plats: CoOperate Coffice, Hagatorget 1 i Söderköping
Frukostfika serveras till dig som anmält sig till : alk@cooperatenow.se senast 27/9 kl 12.00 
VÄLKOMMEN!

Miljönätverket Östergötland- Agenda 2030 - Hållbar industri, innovation och infrastruktur

OBS!  6/10 kl.11.30-13.00 DIGITALT men möjligt att delta på plats på CoOperate Coffice, Hagatorget 1 i Söderköping
Miljönätverket i Östergötland bjuder in till  träffen med tema Agenda 2030.
Nu med fokus på mål 9 Hållbar industri, innovation och infrastruktur
Mer info om program kommer att lägga upp inom kort!

Anmälan senast 4/10 till: alk@cooperatenow.se om man deltar på plats och äter lunch 
Anmälan till: ellen.friberg@visionl.se om man deltar digitalt och länk skickas

Välkommen!
Ellen Friberg
Utvecklingskonsult
VisionL Kvalitetspartner & Miljönätverket i Östergötland

EVENTKALENDERN

Samarbetspartner

Företag som deltar aktivt i samarbete med andra företag genom Coffice event, seminarier eller annan samverkan.

Supporterföretag

Genom att teckna Supporteravtal får företag tillgång till en attraktivt inredd lokal, marknadsföring, ett socialt och professionellt nätverk tillsammans med övriga supporterföretag samt en infrastruktur som underlättar det dagliga arbetet. Medlemskapet gäller för 2 år och är en ”gainers give” variant där du får dela med dig av dina kunskaper och får ta del av andras.