/

Mötesplatsen för Söderköpings näringsliv & Ditt företagande

En kreativ & professionell miljö för:

Inspiration & idéer

Utveckling & förändring

Nyföretagande & etablering

Affärsnytta & framgång

Det här händer på Coffice

DIGITAL WAKE UP TUESDAY -Workshop med Stadskäreneföreningen och “Framtiden och trender i handeln”

Obs! (ENDAST digital medverkan möjlig) Obligatorisk Anmälan till: alk@cooperatenow.se 

Denna morgon är Stadskärneföreningen värdar för vår Wake up Tuesday 
Vi har en praktiskt Workshop om hur vi kan använda digitala verktyg för att stärka våra företag och våra affärsidéer
och vi fortsätter tala om GOOGLE som en av dessa.

Och idag kommer vi också att delta i ett Webinarium om "Framtiden och trender inom handeln" kl 8.30-9.30
Länk till det har du nere på GRÖNA KNAPPEN om du vill gå in direkt till det.

Kom med digitalt och vi delar erfarenheter om hur vi kan få nya infallsvinklar, nya kunskaper och nya verktyg.
Ladda upp med din dator och telefon och vi provar oss fram 
Utmärkt tillfälle att träffa fler företagare i vårt nätverk (denna gång endast digitalt)  och få mer kunskap och energi.

Plats: DIGITALT!- Vi skickar ut en länk till dig och är med här!
Anmälan till alk@cooperatenow.se senast den 10/5 kl 15.00 

VÄLKOMMEN!

Anmäl dig till "Framtiden och trender inom handeln" kl 8.30-9.30 HÄR!

Är du och ditt företag behov av kompetens och arbetskraft framöver?

Är du och ditt företag i behov av kompetens? Står ni inför kompensbrist i er bransch eller generationsskifte i företaget?

 Småföretagarnas Riksförbund och Yrkesutbildningarna i Söderköping har i dagarna kommit överens om en gemensam satsning för att stärka arbetslivets kompetensförsörjning och samtidigt underlätta för arbetssökande. Den nya satsningen heter Yrkestrainee och är en lärlingsutbildning inom den gymnasiala yrkesutbildningen (både för ungdomar och vuxna) där elever har möjlighet att bli anställda som trainees redan under utbildningstiden. Ni som arbetsgivare kan redan nu vara med och påverka vilken inriktning utbildningarna som ska erbjuda. "Genom Yrkestrainee kan vi anpassa utbildningen till det lokala arbetslivets behov av kompetens med en utbildning av hög kvalitet" - Ingrid Palgård, sakkunnig inom gymnasium/vuxenutbildningen vid Söderköpings kommun.

Den 11 maj kl 11.30 -12.00 anordnar yrkesutbildningen i Söderköping tillsammans med Småföretagarnas Riksförbund ett lunchseminarium via Teams, där vi presenterar hur utbildning och arbetsgivare kan samverka för att underlätta kompetensförsörjningen för småföretagare.
 

Anmälan görs till Småföretagarnas Riksförbunds Yrkesambassadörer:
Anne-Louise Kroon epost: alk@cooperatenow.se
eller 

Lotta Naglitsch lotta@larlingsutvecklarna.se
Varmt välkomna!

Länk till Webinarium finns också här!

Agenda 2030 & Mål nr 11 Hållbara städer och samhällen och delmålet 11.3 en inkluderande och hållbar urbanisering.

OBS! 19/5 kl. 11.30-13.00 (Max 8 på plats äter lunch och resten deltar digitalt)

Miljönätverket i Östergötland bjuder in till Andra träffen med tema Agenda 2030.
Nu med fokus på mål 11 Hållbara städer och samhällen och delmålet 11.3 en inkluderande och hållbar urbanisering.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser,
transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer.
Under denna aktivitet deltar Hyresbostäder och berättar om projektet Yllefabriken, ett unikt fastighetsprojekt i hjärtat av Norrköping.
Deltar gör även Sweco som berättar om hur återbruk ska minska bygg- och anläggningsbranschens klimatpåverkan.

Anmälan till: alk@cooperatenow.se  om man deltar på plats, Hagatorget 1 i Söderköping
Anmälan till: ellen.friberg@visionl.se om man deltar digitalt och länk skickas

Välkommen!
Ellen Friberg
Utvecklingskonsult
VisionL Kvalitetspartner & Miljönätverket i Östergötland

EVENTKALENDERN

Samarbetspartner

Företag som deltar aktivt i samarbete med andra företag genom Coffice event, seminarier eller annan samverkan.

Supporterföretag

Genom att teckna Supporteravtal får företag tillgång till en attraktivt inredd lokal, marknadsföring, ett socialt och professionellt nätverk tillsammans med övriga supporterföretag samt en infrastruktur som underlättar det dagliga arbetet. Medlemskapet gäller för 2 år och är en ”gainers give” variant där du får dela med dig av dina kunskaper och får ta del av andras.