Eventkalendern

/

Eventkalendern

Företagare- Kom och lär mer om Bartering - byteshandel emellan företag!

Vi bjuder in företagare till ett informativ frukostmöte 28 maj kl 07:30 på CoOperate Coffice
Välkommen till tredje seminariet om utvecklingen av föreningen Svensk Barter - en barterring för små och medelstora företag.
Idén är, att genom organiserade byteshandel med olika former av överkapacitet,  kan lokala företag öka sin omsättning
och sänka sina kostnader. Intressent-listan för detta handelsnätverk växer. 
Kom och lär mer om bartering och hur vi kan hjälpa varandra till ökad tillväxt lokalt i Söderköping

  • Vad är Svensk Barter?
  • Vad är Bartering och byteshandel emellan företag?
  • Hur fungerar det och hur gör man?
  • Vad ger det mitt företag för möjligheter?

Föredrag och Workshop.
Medverkande Jonas Lagander från Coompanion och Anne-Louise Kroon från Cooperate.
Plats: Cooperate Coffice, Hagatorget 1 Söderköping 

Frukostfika serveras.
Boka din plats senast 24/5 till: alk@cooperatenow.se