Eventkalendern

/

Eventkalendern

WAKE UP TUESDAY FRUKOST - Använd jubileer och milstolpar strategiskt och affärsstödjande!

OBS! Obligatorisk anmälan till: alk@cooperatenow.se
(max 8 på plats och digital medverkan är möjlig)

FÖRETAG- OCH PRODUKT JUBILEUM
-Bli framgångsrik med ditt jubileum – använd det för att berätta om ditt företag och för att stärka det för framtiden.
Solveig Klingebiel driver företaget Rundkantig och är utbildad kommunikationsdesigner som arbetar med design och kommunikation över 15 år i Tyskland och Sverige.

Hon guidar oss denna morgon om hur du kan använda jubileer och milstolpar strategiskt och affärsstödjande!
Firar ditt företag ett jubileum? Det perfekta tillfället att framgångsrikt använda jubileet för din marknadsföringsstrategi.
Hur du kan skapa uppmärksamhet med en jubileumskampanj och stärka kundlojaliteten och vinna nya kunder.
Denna workshop handlar om vilken möjligheter ger dig ett jubileum, vilken anledningar finns att fira och vilken jubileumskommunikation passar till ditt företag?

Plats: CoOperate Coffice, Hagatorget 1 i Söderköping

Kom och dela frågor och svar och nätverka med alla våra samarbetspartners och samla kraft och energi inför arbetsveckan!
Frukostfika serveras till dig som anmält dig på plats.
Anmälan senast måndag 19/4 innan kl 12.00 till: alk@cooperatenow.se
VÄLKOMMEN!

WAKE UP TUESDAY FRUKOST - Digital Workshop om Google

Obs! Obligatorisk Anmälan till: alk@cooperatenow.se
(max 8 på plats och digital medverkan möjlig)

Denna morgon är Stadskärneföreningen värdar för vår Wake up Tuesday med frukostfika.
Vi har en praktiskt Workshop om hur vi kan använda digitala kanaler för att stärka våra företag och våra affärsidéer och idag ska vi kolla in på GOOGLE!

Kom och medverka, vi delar erfarenheter om hur vi kan få nya infallsvinklar, nya kunskaper och nya verktyg.
Ta´ med din dator och telefon och vi provar oss fram och lär oss på plats.
Utmärkt tillfälle att träffa fler företagare i vårt nätverk och få mer kunskap och energi.

Plats: CoOperate Coffice, Hagatorget1 i Söderköping
Frukostfika serveras till dig som är anmäld till: alk@cooperatenow.se senast den 26/4 kl 12.00 

VÄLKOMMEN!